Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

Firmamız 12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Çevre Görevlisi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün ÇDYB-1561 numaralı Çevre Danışmanlığı Yeterlilik Belgesine sahiptir

+Atık yönetim planlarının hazırlanması
+Kapsam dışı görüş yazılarının alınması
+Çevre mevzuatları kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması
+İl müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması
+Geçici faaliyet belgelerinin alınması
+Yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması
+Tesislerin çalışmasının çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü
+Yürütülen çalışmaların çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü
+Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirirlip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
+Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına bilgilendirici eğitimler verilmesi
+Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına özendirici faaliyetlerin düzenlenmesi

YÖNETMELİKLER

+Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
+Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
+Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
+Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
+Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
+Çevre Denetimi Yönetmeliği
+Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
+Çevre Kanunuca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
+Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
+Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması
+Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü
+Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü


  • Uğur Ergene ( 0537 862 98 62 )
    u.ergene@bestecevre.com
    www.bestecevre.com