WhatsApp

Geleceği Ve Doğayı Korumak İçin Geri Dönüşümün Önemi - Güncel Hurda Fiyatları

Geleceği Ve Doğayı Korumak İçin Geri Dönüşümün Önemi - Güncel Hurda Fiyatları

14 Mayıs 2022, 14:40
Geleceği Ve Doğayı Korumak İçin Geri Dönüşümün Önemi - Güncel Hurda Fiyatları

Geleceği ve doğayı Korumak İçin Dönüştür

Gittikçe artan insan nüfusu, bunun yanında gelişen teknolojik yenilikler ve tüketim toplumuna dönüşmemizin beraberinde yarattığı “daha fazla tüketebilmek için daha fazla üretmek” olgusu, çevre bilincini ortadan kaldırarak, sınırlı kaynağa sahip doğamızı gün geçtikçe daha da tüketmektedir. İnsan, yaşamını sürdürebilmek için doğal ve temiz ve bir ortamda sağlıklı yaşam koşullarına muhtaç olsa da daha fazla kirleterek göz göre göre kendi yaşam alanına zarar vermekten geri durmamaya devam etmektedir. İnsanoğlu tarafından meydana getirilen ve yabancı maddeler yoluyla doğaya karışma yöntemiyle  ortaya çıkan günümüz çevre kirliliğinin, ekosistemimizi etkileyerek dünyamız ve canlılar için oldukça büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

Sanayileşmenin yanında plansız popülasyon artışı ve tüm bunların doğal sonucu olarak daha da  hızlı ve çarpık kentleşme, yalnızca insan oğlu tarafından üretilen ve çevre kirliliğini meydana getiren çöp ve atık sorununu  beraberinde getirdi. Oldukça büyük bir çoğunluğu, gelişmiş ülkelerce üretilen katı atıklar ve çöpler, her gün dünyamız için daha da ciddi bir probleme dönüşmüş haldedir. Bildiğimiz anlamda  çöp kelimesi sözlük anlamında; “Yararsız, zararlı ve pis olduğu için atılması gerekli şeylerin tümü” olsa dahi aslında bu tanımlamaya giren pek çok atık, geri dönüşüm sürecininin ardından geçtikten sonra kullanılabilir ve yararlı hale getirilmektedir. Diğer yandan yapılan bazı araştırmalara  göre, dünyamız üzerinde her yıl yaklaşık 2,1 milyar ton çöp ortaya çıkmakta ancak  ne yazık bunların sadece yaklaşık yüzde 16’sı geri dönüşüm sürecine gitmektedir. Oysaki geri dönüşüm yöntemiyle kullanılmış olan tüm bu  atıkların tekrar işlenerek sonrasında tüketiciye sunmak ta mümkündür.

Bahse konu katı atıklar, genellikle meydana geldikleri ortama göre; ticari, evsel, veya endüstriyel atık olarak sınıflandırılır. Katı atıklar içinde ise özellikle cam, kağıt, plastik, metal ve tekstil atıkları; pil, akümülatör ve elektronik eşya kolaylıkla geri kazanılabilmektedir. Tarımsal ve bitkisel atıklar ve yiyecek atıklar da kompost malzemeye dönüştürülerek tekrardan kullanılması mümkündür. Oysa ki geri dönüşüm ekonomik ve çevresel olarak pek çok yönden kar sağlaması mümkündür. Kısa olarak buna baktığımızda:

Çevresel faydaları;

Geri dönüşümün öncelikli olumlu etkisi ise; yeşil bitki örtüsü ve su kaynaklarının korunarak ve yeni ham madde gerekliliğini  azaltmaktadır. Bunun öncelikli etkileri hava ve çevre kirliliği gözle görünür şekilde azaltarak yaşam kalitesinin artmasına da yardım edecektir. Diğer yandan orta vadede ise  sera gazı emisyonunu düşürüp ve ardından toprağın verimliliğinin de artmasında önemli rol oynayacaktır. Atık çöp miktarları ve çöp alanları azaldıkça temiz hava ve sağlıklı bir çevre ortaya çıkacak ve ardından doğa ile birlikte canlıların korunması da sağlanmış olacaktır.

Ekonomik faydaları yönünden ise

Natural bir kaynak olan ham madde tüketimi azalması, ithalatı yapılan ham madde miktarlarını ve ithalat masraflarının azaltılıp  ülkemiz ekonomisine katkısı olacaktır. Tüm bunların yanında daha az ham madde ihtiyacı, daha da az enerji sarfiyatını ve daha az bağımlı ekonomi anlamına da gelmektedir. Çöp alanlarına giden atıkların miktarları aşağılara çekildikçe  bu taşıma, depolamak gibi maliyetleri azalmakta ve geri dönüşüm tesisleri de diğer yandan istihdamı da yaratılmaktadır. Bu ise daha az çöp ve atık ile oluşabilecek sağlıktan kaynaklanacak problemleri de ve hastalıkların da önüne geçilmesi demektir.

Katı atık yönetiminin bilincinin oluşması

Geri dönüşüm ihtiyacı İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan kaynak sıkıntılarıyla kendini göstermiş, buna bağlı olarak pek çok büyük devlet, geri kazanım bilincinin toplumlara yayılması için çalışmalar başlatmıştır. Daha sonraki dönemlerde atık miktarının artmasıyla birlikte, özellikle katı atıkların toplanması, taşınma ve geri kazanımı önem kazanmıştır. Böylece “Katı Atık Yönetimi” başlığı ortaya çıkmıştır ki bu başlık sürdürülebilirlik kavramının uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır.

Katı atık yönetimi sürecinde ilk sırada, atık oluşması önlenmesi gelmekte. En yalın olarak gereksiz tüketimi azaltıp bundan kaçınmak ve bilinçli tüketici olmak biz insanların üzerine düşen çok önemli bir görevdir. İkinci ve üçüncü sıralarda ise sırayla atığın en az hale indirilmesi ve atık yeniden kullanımı ve  eğer bu da  mümkün değilse geri dönüşüm hedeflenmelidir. Geri dönüşüm süreçleri için atıkları ayrıştırmak yani ayrı ayrı çöp kutularında ve kumbaralarında toplanması gerektir. Katı atıkların salt çöp olmadığı, devlet kurumlarında, okullarda verilecek farklı konseptte eğitimlerle çocuklar ve gençlere mutlaka anlatılmalıdır. Bütün dünyada olduğu şekliyle ülkemizde de bu bilinç mutlaka yerleştirilmeli ve bunun için çeşitli faaliyetler yürütülmelidir. Son aşamada ise bu atıklar depolama sahalarında toplanıp gönderilmesi gelmektedir. Depolama sahaları belirlenmiş yönetmeliğe uygun yapılması ve belirlenmiş yerlerde oluşturulmalıdır. Çünkü depolanacak atıkların oluşturabileceği zararlı gazlar çevre ve insan sağlığı açısından net bir şekilde olumsuzluk arz etmekte olup, bununla beraber yeraltı sularının kirlenmesi tehlikesini oluşturabilmektedir.

Ülkemizdeki 2872 numaralı Çevre Kanununa göre  “Her türlü atık ve artık ile çevreye zarar vermek” yasaklanmış olup, atıkların geri kazanımı ve bu atıklar kaynağında ayrı ayrı şekilde toplanması esas kabul edilmiş.

Atıkların geri dönüştürülerek tekrar  tekrar kullanıma dahil edilmesi ve bunun bir çevre sorunu olmasını engelleyerek yeni bir kaynak haline getirilmesi ortaklaşa bir amaç gerektirmektedir. Bunun, yalnızca tüketici bireylerince tek başına yapabilecekleri  iş değildir. Evde atıkları ayırmak bu atıkları toplamaya uygun tesislere ulaşmak kolay  olduğu sürece faydalı olur. Diğer yandan bu tesisler olduğu durumda da evde atıkların ayrıştırma işlemi yapılmaması durumlarında geri dönüşüm mümkün olmayacaktır.

Çevremizi korumak, doğanın verdiği olanaklara olabildiğince  zarar vermeden kullanma bilinci insanların temel görevi olmalı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakma bilinci en büyük sorumluluklarımızın ilk sırasında yer almaktadır.

KELİMELER:   İstanbul Hurda Fiyatları          Güncel Hurda Fiyatları            Hurda Alımları                  Hurda Paslanmaz 

Firmamız 1982 Yılında Rıza Düz Tarafından Düz Makina Ltd.Şti. Olarak Kurulmuştur 2010 Yılında İse Oğulları Zafer Ve Zeynel Düz Tarafından Zafer Metal Geri Dönüşüm Şirketi Adı Altında Hizmet Vermeye Devam Etmektedir.

 • +90 212 858 18 11
  +90 533 433 88 29

 • +90 212 858 18 13

 • info@zafergeridonusum.com

 • Akçaburgaz Mah. 3088. Sok. No: 6 Esenyurt/İSTANBUL

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı