Endüstriyel Atık Geri Dönüşümü – 10.09.2018

Endüstriyel atıkların Toplanmasın da söz sahibi olan zafer geri dönüşüm 1982  yılından beri  Fabrikalar ve belediyelerden endüstriyel atık almaya devam etmektedir.Her türlü atık geri dönüşümüne yardımcı olarak doğan zafer metal hurda imalat artığı atıkların sınıflandırması ve atık yönetmeliğine uygun bertarafını yaparak Atık Yönetimi Hiyerarşisinde son aşama, atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek, uygun metotlarda bertaraf edilmesidir. Geri dönüşümü olmayan atıklar, depolanmak suretiyle bertaraf edilmektedir